İçeriğe geç

DOÇ.DR.ERDİNÇ NAYIR

Kalın Bağırsak (Kolon) Kanseri

Kalın bağırsakta kolon bölümünde ortaya çıkan kansere, kolon kanseri denmektedir. Kolonda görülen kanser, erken evrede teşhis edilirse tamamen tedavi edilmesi mümkün olmaktadır.

Akciğer Kanseri

Akciğerde yer alan hücrelerin dengesiz bir şekilde çoğalması sonucu meydana gelen kötü huylu tümöral oluşumlara akciğer kanseri adı verilir. Kanser hücreleri öncelikle bulunduğu yerde çoğalarak kitlesel bir yapı oluşturur. İleri evrelere gelindiği zaman ise çevre doku ve organlara yayılım gösterir.

Anal (Makat) Kanseri

Makat kanseri pek yaygın olmayan bir kanser türüdür ve anal kanalda oluşur. Kanal; rektumun sonunda bulunan kısa bir tüptür, dışkı bu yolla vücuttan atılır. Anal kanser, rektal kanama ve makatta ağrı gibi belirti ve bulgulara sebep olabilir.

Kan Kanseri (Lösemi)

Lösemi vücut savunmasında görevli akyuvar (beyaz kan hücresi) hücrelerinin bir türü olan lenfositlerin işlev görmeyecek şekilde üretimi ve gelişimi ile karakterize bir grup kan hastalığını tanımlar.

Baş ve Boyun Kanserleri

Baş ve boyun kanserleri, başın ve boğazın belirli bölgelerindeki dokularda meydana gelen kanser türlerine verilen genel addır. Tüm kanser türlerinin yaklaşık %10’unu oluşturur. Başlıca görülen türleri; ağız, ağız boşluğu, dudak, yutak, geniz ve gırtlak kanserleridir.

İnce Bağırsak Kanseri

İnce bağırsak kanseri, ince bağırsak dokusunda malign kanser hücreleri büyüdüğünde ortaya çıkan nadir bir kanserdir. Zamanla, ince bağırsak kanseri büyüyebilir ve ince bağırsağı tıkayabilir. En sık görülen tipte ince bağırsak kanseri, karsinoid tümörü ve ardından adenokarsinomdur.

Böbrek Kanseri

Böbreklerimiz kanı süzerek toksik maddelerin idrar olarak dışarı atılmasını sağlar, ayrıca vücuttaki su – mineral dengesini de sağlar. İşte böbreğin iç yüzeyini kaplayan hücrelerin anormal ve kontrolsüz çoğalması sonucu ortaya çıkmaktadır.

Karaciğer Kanseri

Karaciğerin kendi dokusundan gelişen tümörlerdir. Karaciğere başka bir bölgeden kaynaklanan tümörün metastaz yapması çok sık görülmektedir, bu durum karaciğerin kendi kanseri değildir.

Malign Melanom

Kötü huylu bir çeşit cilt tümörü olan Melanom, birden, hiçbir uyarı vermeksizin normal deri üzerinde ortaya çıkabileceği gibi önceden var olan bir ben üzerinde de gelişebilmektedir. Bu nedenle benlerin, dikkatle izlenmesi gerekmektedir.