İçeriğe geç
baş ve boyun kanserleri

Baş ve Boyun Kanserleri

Tanım:

Baş ve boyun kanserleri, başın ve boğazın belirli bölgelerindeki dokularda meydana gelen kanser türlerine verilen genel addır. Tüm kanser türlerinin yaklaşık %10’unu oluşturur. Başlıca görülen türleri; ağız, ağız boşluğu, dudak, yutak, geniz ve gırtlak kanserleridir.

Risk Faktörleri:

Baş boyun bölgesinin daha önceden radyasyona maruz kalması ise sıklıkla tiroidde ve daha az sıklıkla tükürük bezlerinde tümör gelişimine neden olabilmektedir. Nazofarengeal bölgedeki kanserlerin gelişiminde ise ırksal bir yatkınlık (Çinlilerde nazofarenks kanseri sıktır) mevcuttur.

Belirtiler:

  • Baş ve boyunun herhangi bir kesiminde şişlik (genellikle ağrısız ve gittikçe büyüyen tarzda),
  • Ağız içinde, dilde veya dudakta iyileşmeyen yaralar,
  • Çiğnemede ve yutkunmada güçlük,
  • Devam eden ses kısıklığı veya seste değişiklik,
  • Nefes alma veya konuşma güçlüğü,
  • Devam eden kulak ağrıları, kulak çınlaması, veya işitme güçlüğü ve boyunda şişlik olabilir.

Tanı:

  • İlgili uzman şikayetler doğrultusunda muayenesini yapar.
  • Şüpheli bölgeden patolojik inceleme için parça alınır (lokal veya genel anestezi gerekebilir).
  • Tanı konulduktan sonra hastalığın evresini belirlemek amacıyla farklı tetiklerin yapılması gerekebilir (Ultrasonografi, Bilgisayarlı Tomografi veya MR gibi).

Tedavi:

Her hastanın tedavisi farklılık göstermekte olup, tedavi kararında hastalığın yeri, evresi, hastanın yaşı ve diğer sağlık sorunları gibi birden fazla faktör etkilidir. Multidisipliner bir çalışma gerektiren bu tedaviler ; radyoterapi, kemoterapi, hedefe yönelik tedaviler gibi farklı seçenekleri içermektedir