İçeriğe geç

Kanser Genetik Testleri

OncoDEEP yeni nesil genetik dizileme tekniği (NGS) ile kanser ile ilişkili (313 gen tümör doku) DNA & Protein analizi, immunohistokimya (IHC: tümörün moleküler patolojik tanımlaması) analizi ve immunogram analizlerini (PD-L1: protein ekspresyonu, TMB: Tümör mutasyon yükü, CD8+: T-hücre infiltrasyonu, MSI: Mikrosatellit instabilitesi, MUT: Direnç veya duyarlılığa yol açan genetik değişiklikler) içeren sonuçları birlikte analiz eder.
OncoDEEP testi içerdiği bu analizleri konvansiyonel tedaviler (kemoterapi vs…), hedefe yönelik tedaviler, immunoterapi tedavileri açısından birlikte değerlendiren tümor dokusu ile çalışılan kapsamlı bir kişiselleştirilmiş kanser genetik profilleme testidir.

OncoDNA, kanser tedavisinde onkologların hastaları için karar süreçlerini, en yeni ve gelişmiş moleküler teknolojileri kullanarak destekleyen merkezi Belçika’ da bulunan kişiselleştirilmiş tıp şirketidir.

OncoFOLLOW Testi

OncoSELECT testi akciğer kanseri (NSCLC), kolon kanseri ve ER+ / Her2+ meme kanseri için spesifik olarak seçilmiş genlerin yeni nesil genetik dizileme tekniği (NGS) ile kan doku üzerinden çalışılan kişiselleştirilmiş kanser genetik profilleme testidir. OncoSELECT testi ile kanser tedavisinde rezistansa ve sensitiviteye yol açan 100’den fazla nokta mutasyon analiz edilerek tedavi opsiyonları belirlenir. OncoSELECT testi kanser tanısında, tedavi seçiminde, tümörün ve tedavinin gelişiminin takibinde ve tedaviye direnç geliştiğinde bunun erken evrede saptanmasında kullanılabilir. FDA’in değişen kuralları gereği artık küçük hücreli olmayan akciğer kanseri (non-small cell lung cancer – NSCLC) için likid biyopsi tanıda ilk basamak olarak kullanılması gereken metod olmuştur.

Immunoscore Erken Evre Kolon kanseri tedavisinde belirlenen kriterler doğrultusunda yaptığı sınıflandırma ile hastaya kemoterapi uygulanıp uygulanmamasına dair karar alinmasini ve ayrica kemoterapi tedavi suresi ve rejiminin belirlenmesini saglayan doku biyopsi skorlama testidir.

Hastalığınızın nüks veya ilerlemesini daha erken tespit edin.
Genetik test ve hücre dışı DNA analizlerinde global lider olan Natera tarafından sunulmaktadır.
Kanser tedavinizden sonra daha erken ve daha kesin bilgi almak için yeni bir yöntem